Kontakt:

Veronika Orsavová

Osvobození IV/276
763 16 Fryšták

IČ: 74 75 97 87

tel: 737 771 185

Provozní doba pro telefonickou a

e-mailovou komunikaci.

po-pa 8 - 18 hod.

so 8-12 hod.

e-mail: veronika@veronika-design.cz

Internetový obchod nemá kamenou prodejnu.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Obchodní podmínky

OBCHODNÍ A REGISTRAČNÍ PODMÍNKY


Obchodní a registrační podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu.


Provozovatel e-shopu Veronika.design (dále jen "prodávající")

Ing. Veronika Orsavová

 

sídlo a bydliště:

Osvobození IV/276
76316 Fryšták

IČ: 74 75 97 87

DIČ 77 56 08 11 13

 

Tyto obchodní a registrační podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé  na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Kupní smlouva je uzavřena odesláním závazné objednávky ze strany nakupujícího a jejím přijetím ze strany prodávajícího. Kupní smlouva je pro obě strany závazná. Pokud některá ze stran nemůže naplnit podmínky smlouvy, vyrozumí o této skutečnosti protistranu prostřednictvím emailu (prodávající: Orsavova.v@centrum.cz).

Objednané zboží je na základě objednávky spotřebiteli rezervováno po dobu 15 dnů. Po tuto dobu je prodejce povinen dodat zákazníkovi zboží v objednaném množství za cenu platnou v době objednání zboží.

Nezaplacené objednávky jsou po této době urgovány a spotřebitel.Urgence je zasílána jednou. Děkujeme za slušnost a případné oznámení o odstoupení od smlouvy (dle směrnic EU může zákazník odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 7 dnů; platbu musí obchodník vrátit včetně dopravy do 30 dnů) nebo zaslání žádosti o posečkání s platbou, pokud dojde k z Vaší strany k neschopnosti dostát závazku.

Obchodní a registrační podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET (REGISTRACE)

 

Nakupujícímu je umožněno provádět objednání zboží na základě registrace.

Registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


Kupující uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu odesláním závazné objednávky zboží. Ze strany prodávajícího je objednávka automaticky potvrzována na email nakupujícího uvedený při registraci.

Pro objednání zboží vhazuje nakupující požadované položky v odpovídajícím množství do nákupního košíku, který obsahuje název objednávaného zboží, cenu za jednotku zboží, celkovou cenu zboží (množství x jednotková cena), náklady na doručení zboží.

Nákupní jednotkou je 1 kus, není-li uvedená u ceny jiná jednotka. Nelze zakoupit množství menší než 1 m.

Údaje uvedené nakupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou při registraci. V případě prodlevy je pravděpodobné, že byl systém přetížen a automatické potvzrení doručí na váš email s časovou prodlevou. Pokud není potvrzení doručeno vůbec, pak zřejmě neproběhla objednávka korektně. Pište prosím na Orsavova.v@centrum.cz

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). O takové skutečnosti je kupující vyrozuměn ve lhůtě 48 hodin prodávajícím.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY


Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Pro objednávky s doručovací adresou na území ČR bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.: 670100-2206515404/6210 nebo NA DOBÍRKU

 

Objednávky ze Slovenska je možné hradit převodem pře Fio banku Sk (převod je zpoplatněn vnitrostátním poplatkem za převod peněz. dle ceníku vaší banky)

Číslo účtu pro Slevenské zákaznice je 2800101511/ 8330

 

Pro zákaznice s ostatních zemí EU je možná platba pomocí Pay pal platebního systému.


 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, tj. poštovné. Celkovou výši poštovného ukazuje nákupní košík.

V zadávání příkazu k úhradě platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající se zavazuje vystavit nakupujícímu daňový doklad - fakturu. Faktura je doručena současně se zbožím.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, NÁHRADA ŠKODY

 

Kupující má podle občanského zákoníku č.40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu, nebylo-li zboží použito či nebyl porušen jeho originální obal. Toto právo nemá kupující v případě dodávky novin, periodik a časopisů, a dále u látek, neboť ty jsou řezány na míru zadanou zákazníkem, tj. zboží je upravováno dle specifikace zákazníka (viz platné znění občanského zákoníku paragraf 53, odstavec 7, bod C - DIKCE KONZULTOVÁNA S ČESKOU OBCHODNÍ INSPEKCÍ).

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do   3    pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě deseti 3 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti 5 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


Veškeré zboží je zasíláno doporučeně prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou nakupujícím v objednávce.

V případě, že je způsob dopravy smluven individuálně na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

ZPŮSOBY DOPRAVY


Veškeré zboží zasíláme prostřednictvím České pošty jako Dopuručený dopis, na dobírku nebo platbu předem (bankovní převod nebo platba kartou). Cena poštovného je  závislá na způsobu platby a doručení.

Při nákupu nad 2 500 Kč je poštovné po ČR zdarma.

 

Zásilku lze zaslat jako BALÍK DO RUKY. Připište prosím toto přání do poznámky v objednávce, pokud využíváte rádi výhod tohoto produktu České pošty. Současně nezapomeňte vyplnit v objednávce číslo mobilního telefonu, na které Vám zašle Česká pošta informaci o zásilce.

Cena poštovného do zahraničí: 5 EUR

 

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na výměnou věci. není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KUPUJÍCÍM KE ZBOŽÍ


Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a     (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující může svůj souhlas se zpracováním osobním informací ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

DORUČOVÁNÍ

Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena:

  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Ve Fryštáku 20. 8. 2012